“De Beyart gaat uit van de kwaliteit van leven zoals u dat graag wenst…”

Verzorging

Heeft u een indicatie van het CIZ en komt u hiermee in aanmerking voor verzorging binnen het Woonzorgcentrum op WLZ-basis, dan komt u in De Beyart wonen en krijgt u verzorging. De verzorging die u krijgt wordt vastgelegd in een zogenoemd zorgleefplan. Dit zorgleefplan wordt samen met u en/of uw familie vastgesteld, middels een voorlopig plan binnen 24 uur na opname hetgeen binnen 6 weken definitief wordt. Dit is een elektronisch dossier en dit wordt elk half jaar geëvalueerd. Dit plan is gebaseerd op de afgegeven indicatie. Hiermee wordt de noodzakelijke en de gewenste zorg op elkaar afgestemd. Daarbij gaan we uit van de kwaliteit van leven zoals u die graag wenst.

Contactverzorgende

Iedere bewoner heeft een eigen contactverzorgende. Hij of zij is verantwoordelijk voor de geleverde zorg en de afspraken die in het zorgleefplan gemaakt zijn, en heeft daarover regelmatig met u of uw familie contact. De contactverzorgende beschikt over het niveau 3 (IG).

Welke zorg kunt u verwachten?

  • lichamelijke verzorging
  • ondersteuning

Bij ondersteuning gaan wij uit van ‘het helpen bij’ op alle gebieden. Waarbij we ons richten op ondersteuning tot volledige overname, indien dit aan de orde is.Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.