“De Beyart gaat uit van de kwaliteit van leven zoals u dat graag wenst…”

Verpleging

Soms heeft iemand nog meer bescherming en zorg nodig. Met het oog op het waarborgen van die veiligheid beschikken we over een beschermde ofwel beveiligde afdeling. Hier zijn 24 uur per dag medewerkers aanwezig. Op deze afdeling zijn 4 huiskamers en 41 appartementen, verdeeld over twee etages.  

De Beyart biedt hier verpleeghuiszorg voor mensen met een CIZ-indicatie 'verblijf met behandeling' (psychogeriatrie). Het Zorgzwaartepakket 5 en 7, 'intensieve dementiezorg' is van toepassing. Ook hier worden de zorgafspraken binnen 24 uur na opname middels een voorlopig zorgleefplan vastgelegd, hetgeen binnen 6 weken definitief wordt. Uiteraard gebeurt dat in overleg met cliënt en of familie, via de contactverzorgende (niveau 3 IG).

Verpleegunit

De verpleegunit is een gesloten afdeling, dit betekent dat er in sommige situaties beschermende/vrijheidsbeperkende maatregelen kunnen worden toegepast. Dit kan niet zomaar, het beleid hiertoe is vastgelegd in de beleidsnota Wet BOPZ. De Beyart voert in het kader van deze BOPZ-nota een non-fixatie beleid! Dat wil zeggen dat er geen onrustbanden of dergelijken worden toegepast.

Overdag verblijven bewoners veelal samen in de huiskamers met maximaal 9 medebewoners. Doordat bewoners ook hier over een eigen appartement beschikken is er voldoende privacy.

De meeste bewoners op deze afdeling kampen met dementie. We gaan altijd uit van de mogelijkheden die iemand heeft. Daarop stemmen wij het dagprogramma en de zorg af. Wij veren hiermee als het ware mee met de bewoners.

Medische zorg

De verpleging op deze afdeling wordt ondersteund door de specialist ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisarts) en (para)medici zoals fysiotherapeuten en ergotherapeuten. Gezamenlijk zijn zij betrokken bij het vaststellen van zorgleefplannen. De verpleging ligt vast in zorgleefplannen. Het zorgleefplan wordt samen met de bewoner en/of familie vastgesteld. Dit is een elektronisch dossier en wordt elk half jaar geëvalueerd. Dit plan is gebaseerd op de afgegeven indicatie en wij stemmen de noodzakelijke en gewenste zorg zoveel mogelijk op elkaar af. Een keer per jaar is er een multidisciplinair overleg waarbij alle betrokken partijen aanwezig zijn. De Beyart werkt samen met Envida met betrekking tot de medische en paramedische disciplines. Denkt u daarbij aan de arts, psycholoog, logotherapeut, fysiotherapeut, ergotherapeut en/of de diëtiste. De Beyart werkt ook samen met verpleeghuis Bergweide uit Heerlen met betrekking tot bijvoorbeeld hoe de inhoud van de zorg en activiteiten verlopen. Daartoe gaan medewerkers bij elkaars afdelingen op werkbezoek.

Activiteiten

Iedere huiskamer heeft een activiteitenbegeleider en er is per bewoner een activiteitenplan. Dit passen we voortdurend aan aan de fase van dementie. Mantelzorgers worden hier zo veel mogelijk bij betrokken. Met activiteiten kunt u denken aan:

  • schilderen
  • muziek
  • bewegen

Er zijn ook gezamenlijke activiteiten waar de bewoners van deze afdeling aan deelnemen. Een daarvan is het nuttigen van de dagelijkse maaltijden. De bewoners eten zowel de broodmaaltijd als de warme maaltijd samen in de huiskamer van de afdeling.

Zorg

De Dienst Zorg wordt geleid door het hoofd zorg en welzijn. Deze wordt ondersteund door twee teamleiders, die de teams 'Verzorging' en 'Verpleging' aansturen. Elk lid van het zorgteam is als contactverzorgende verantwoordelijk voor een vaste groep bewoners, waarmee zorg op maat wordt geleverd. Binnen de zorg werken verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, zorghulpen, voedingsassistenten en activiteitenbegeleiders. Ze worden ondersteund door vrijwilligers. In totaal werken binnen De Beyart 205 medewerkers (126 fte). Hiervan is circa 51% werkzaam in direct cliëntgebonden functies in de zorg: 7% zorghulpen (niveau 1), 8% helpenden (niveau 2), 69% verzorgenden en activiteitenbegeleiders (niveau 3) en verpleegkundigen niveau 4, 11% en niveau 5, 5%. 7% van medewerkers niveau 3 betreft leerlingen. Het verzuimpercentage in de gehele organisatie is 4,9% (mei 2017).

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.