“De Beyart gaat uit van de kwaliteit van leven zoals u dat graag wenst…”

Thuiszorg

Medewerkers van De Beyart leveren thuiszorgproducten aan cliënten die op pensionbasis binnen De Beyart wonen, met een extramurale indicatie. Daarnaast levert De Beyart huishoudelijke hulp aan cliënten die niet binnen De Beyart verblijven.

Onder Thuiszorg verstaan wij:

  • persoonlijke verzorging zoals helpen met douchen, steunkousen en aankleden
  • verpleging zoals het toedienen van medicatie, zuurstof en wondverzorging
  • begeleiding en instructie zoals het geven van structuur aan de dag en de week
  • huishoudelijke hulp

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en indicatie wordt bekeken welke dienst van onze thuiszorg aansluit bij uw hulpvraag.

Werkwijze

De wijkverpleegkundige zal samen met u bepalen welke persoonlijke verzorging, verpleging en/of begeleiding u nodig heeft.

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij de opnamefunctionaris Esther Dirix, telefoonnummer: 043 - 63 11 700 of per  e-mail: opnamebureau@debeyart.nl

Huishoudelijke Hulp

De Beyart levert huishoudelijke hulp via de WMO aan zelfstandig wonende ouderen door heel Maastricht.

U dient zicht te melden bij het zorgloket van de gemeente Maastricht. U kunt hier aangeven dat u de Huishoudelijke Hulp van De Beyart wilt ontvangen.

Het Hoofd Facilitaire Dienst zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen, om een eerste kennismakingsafspraak te plannen. Samen met u worden de werktijden en werkzaamheden bepaald. Deze afspraken worden vastgelegd in het zorgplan.

Wij streven er naar dat de zorg zoveel mogelijk door dezelfde vertrouwde medewerker wordt geleverd.

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij de opnamefunctionaris Esther Dirix, telefoonnummer: 043 - 63 11 700 of per e-mail:  opnamebureau@debeyart.nl

 

 

 

 

 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.