“Het geloof en het leven wordt binnen De Beyart gevierd...”

Religieuze karakter en liturgie

De Beyart is van oudsher het moederhuis/klooster van de Broeders van Maastricht (FIC) en het wordt naast de broeders inmiddels ook bewoond door andere mannelijke en vrouwelijke religieuzen én leken. De signatuur van het Woonzorgcentrum is katholiek. Aan de aankleding van het gebouw en de sfeer in huis is dat duidelijk te zien en te merken.

Liturgie

Liturgie is heel belangrijk binnen De Beyart. In de kapel zijn zeer regelmatig vieringen die door iedereen bezocht kunnen worden. Dit zijn afwisselend, eucharistievieringen, woord- en communievieringen. Vaak worden deze viering opgeluisterd door orgelmuziek. Tijdens de vieringen wordt het geloof en het leven gevierd. Wie dat wil kan een viering bijwonen. Dit geldt ook voor mensen die niet in het Woonzorgcentrum wonen.

Deze vieringen beginnen, als ze plaatsvinden op doordeweekse dagen of zaterdag, om 17:30 uur. Op zondagen en de kerkelijke feestdagen is de viering om 10:30 uur.

Ook op de Verpleeghuisunit van De Beyart zijn er maandelijks vieringen. Bovendien zijn er op deze afdeling stilteruimtes.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.