“Het geloof en het leven wordt binnen De Beyart gevierd...”

Religieuze karakter en liturgie

De Beyart is van oudsher het moederhuis/klooster van de Broeders van Maastricht (FIC) en het wordt naast de broeders inmiddels ook bewoond door andere mannelijke en vrouwelijke religieuzen én leken. De signatuur van het Woonzorgcentrum is katholiek. Aan de aankleding van het gebouw en de sfeer in huis is dat duidelijk te zien en te merken.

Liturgie

Liturgie speelt een belangrijke rol in De Beyart. In de kapel zijn regelmatig vieringen (Eucharistievieringen en woord- en communievieringen) die door een ieder bezocht kunnen worden, ook door mensen die niet in het Woonzorgcentrum wonen. Vaak worden deze vieringen opgeluisterd door orgelmuziek.

Aanvang doordeweeks vieringen op maandag en vrijdag: 17:30 uur.                                                                                                                                                                   

Aanvang Eucharistieviering op zaterdag: 17.00 uur                                                                                                                    

Aanvang viering op kerkelijke feestdagen: 10.30 uur

Op de beide verpleegafdelingen vinden maandelijke vieringen plaats. Bovendien zijn er op deze afdelingen stilteruimtes.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.