“De Beyart gaat uit van de kwaliteit van leven zoals u dat graag wenst…”

Opname met of zonder CIZ indicatie

Bewoners in De Beyart worden opgenomen met of zonder CIZ-indicatie. De bewoners zonder indicatie zijn bewoners die verblijven op basis van pension. Degenen die een indicatie via het Centraal Indicatieorgaan Zorginstellingen (CIZ) hebben, betalen een bijdrage die afhankelijk is van het inkomen. De eigen bijdrage wordt door het CAK berekend. Indien u wilt weten wat u ongeveer aan eigen bijdrage dient te betalen klikt u hier.

Met de WLZ geïndiceerde bewoners wordt een zogenoemde zorg- en dienstverleningsovereenkomst gesloten. In die overeenkomst zijn de rechten en plichten van u en van De Beyart vastgelegd. De overeenkomst wordt gemaakt op basis van de modelovereenkomst die door Actiz, LOC, consumentenbond en NPCF is opgesteld. Om in aanmerking te komen voor een indicatie kan contact worden opgenomen met het CIZ, telefoon 088 - 789 10 00. Het kan zijn dat u vragen heeft zoals: 'hoe pak ik dit aan?'. Wij kunnen u daarbij helpen en geven u graag meer informatie. U kunt contact opnemen met onze opnamefunctionaris voor een ´indicatie in het Woonzorgcentrum´ of voor ´situaties thuis´. Haar naam is Esther Dirix, telefoon: 043 - 63 11 700, email: opnamebureau@debeyart.nl Zij is aanwezig van maandag tot en met vrijdag. Bij afwezigheid kunt u verzoeken om een belafspraak te maken via de receptie.

Voor meer informatie kunt u ook kijken bij ‘indicatie’ op deze website.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.