“Hét huis van gastvrijheid
in zorg en dienstverlening”

Ondernemingsraad

Een ondernemingsraad (OR) is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen een bedrijf. Een OR bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen.

De ondernemingsraad heeft bij bepaalde typen van beleid, voornamelijk wanneer deze direct de werknemers en hun rechten betreffen, het recht een rol te spelen in de besluitvorming. Dit recht komt met name tot uitdrukking in de volgende vier rechten:

 • Overlegrecht
 • Instemmingsrecht
 • Adviesrecht
 • Initiatiefrecht

In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) zijn de precieze regels vastgelegd waaraan de ondernemingsraad en de ondernemer zich dienen te houden.

De ondernemingsraad komt regelmatig, in een cyclus van 3 weken, samen om te overleggen waarvan het eerste overleg onderling is en het volgende overleg met de directie.

De ondernemingsraad onderhoud contact met de medewerkers via email, mededelingenbord in de personeelskantine, berichten in de Beyart Berichten en via persoonlijk contact met de medewerkers.

Binnen De Beyart bestaat de ondernemingsraad uit de volgende 7 leden:

 • Mevr. Nicole Machiels-Olders         Afdeling Administratie (Voorzitter)
 • Mevr. Julia Claassens                     Afdeling Receptie (Secretaris)
 • Mevr. Irma Rijs-Bovens                  Afdeling Facilitaire Dienst
 • Mevr. Ingrid Kool                            Afdeling Verzorging
 • Mevr. Yvonne Scholtes-Olislagers Afdeling Opnamebureau
 • Mevr. Louisa Kaijtjili                        Afdeling Verzorging
 • De Heer Marc van Sint-Fiet            Afdeling Verzorging

Ondernemingsraad De Beyart is bereikbaar via email: Or@debeyart.nl

 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.