“Hét huis van gastvrijheid
in zorg en dienstverlening”

Kwaliteit


Kwaliteitszorg

De Beyart wil graag goede zorg verlenen. Daarom is er veel aandacht voor kwaliteit en voldoet De Beyart aan de eisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Beyart heeft een werkend kwaliteitssysteem, waarmee de kwaliteit voortdurend wordt getoetst. Ook zijn er kwaliteitsprojecten in het kader van o.a. Waardigheid en Trots en middels het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Deze staan los van wat De Beyart zelf belangrijk acht m.b.t. goede zorg en dienstverlening. Onze missie luidt daarom ook: “Hét huis van gastvrijheid in zorg en dienstverlening.”

In 2016 heeft Wzc De Beyart het Gouden PREZO Keurmerk behaald van Stichting Perspekt. Hét kwaliteitskeurmerk binnen de zorgsector. Uniek aan dit keurmerk is dat de tevredenheid van bewoners over de geleverde prestaties bepalend is voor het behalen van dit keurmerk.

PREZO VV&T, een afkorting van PREstatiemodel ZOrg, is een prestatiegericht kwaliteitssysteem, ontwikkeld voor de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VV&T) dat helpt te sturen op verantwoorde zorg én verantwoord ondernemerschap. Het is gebaseerd op de landelijke normen voor Verantwoorde zorg en het bijbehorend Kwaliteitsdocument. In het systeem neemt de tevredenheid van cliënten over geleverde prestaties zoals de (CQ-index) en de activiteiten van de medewerkers een prominente plek in. Het systeem onderscheidt zich van andere kwaliteitssystemen doordat de prestaties (uitkomsten) leidend zijn.   

Na het verkrijgen van het keurmerk in 2016 wordt De Beyart jaarlijks tussentijds getoetst om te bepalen of de geleverde zorg en dienstverlening nog steeds het Gouden Keurmerk waardig zijn. In het najaar van 2017 heeft de eerste tussentijdse audit plaats gevonden en is De Beyart voorgedragen het PREZO Gouden Keurmerk te mogen blijven dragen. Om de drie jaar wordt de PREZO audit in zijn geheel herhaald.

Citaat van de auditor uit de audit rapportage: “Er is veel aandacht voor het borgen van de veiligheid van de cliënten. Controles hierop worden consequent uitgevoerd en op lijsten nauwgezet bijgehouden. Over het algemeen wordt dit in hogere frequentie uitgevoerd dan noodzakelijk is vanuit de wettelijke voorschriften. Dit geldt voor legionella beheersing, HACCP-richtlijnen, sleutelbeheer en controle op brandveiligheid”

- Hét huis van gastvrijheid in zorg en dienstverlening –

Het volledige audit rapport van Stichting Perspekt kunt u hier lezen.  Naast een keurmerk wordt er iedere twee jaar een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd m.b.t. de bewonerstevredenheid. Significant B.V. heeft het laatste onafhankelijk cliënten-kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Bekijk een overzicht van de bevindingen over de verpleeghuiszorg en de verzorging. De Beyart is er trots op dat het cliënten-kwaliteitsonderzoek boven het landelijk gemiddelde scoort. Medewerkers, vrijwilligers en overige professionals zijn gemotiveerd hun werk steeds goed te doen.

Controle-instrumenten

De Beyart besteed veel aandacht aan het systematisch verbeteren van de kwaliteit. Middels de PREZO werkgroep wordt maandelijks toe gezien op de kwaliteit van zorg en dienstverlening. Dit doet De Beyart o.a. door het houden van resultaatgerichte interne audits. Deze audits worden gehouden door wisselende teams, waarbij medewerkers van andere afdelingen de collega-afdelingen bezoeken en beoordelen. Daarbij komen alle PREZO prestaties binnen een cyclus van 3 jaar aanbod. Daarnaast is er een incidentencommissie waarin (bijna) incidenten worden geanalyseerd en besproken. Zie het jaarverslag.

De Beyart heeft conform het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2018 een kwaliteitsverslag geschreven, deze is geïntegreerd in het jaarlijkse Bestuursverslag Stichting Woonzorgcentrum De Beyart 2018. Deze kunt u hier inzien.

 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.