“Hét huis van gastvrijheid
in zorg en dienstverlening”

WLZ-Indicatie

Als u van de zorgdiensten van Woonzorgcentrum De Beyart gebruik wilt maken, dan zal er aan een aantal voorwaarden voldaan moeten worden. Veelal heeft u een WLZ-indicatie (Wet Langdurige Zorg) nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), met uitzondering van thuiszorg WMO, begeleiding individueel en dagopvang (begeleiding groep). Hiervoor kunt u terecht bij het zorgloket van de gemeente Maastricht.

Het kan zijn dat u vragen heeft zoals: 'hoe pak ik dit aan?'. Wij kunnen u daarbij helpen en geven u graag meer informatie. U kunt contact opnemen met onze opnamefunctionaris, Yvonne Scholtes, voor een ´indicatie in het Woonzorgcentrum´ of voor ´situaties thuis´, telefoon: 043 - 63 11 700. Zij is aanwezig van maandag tot en met donderdag van 8.00 uur tot 13.00 uur. Indien u in aanmerking komt voor verzorging of verpleging binnen De Beyart nemen wij contact op met u of uw familie zodra er plaats is. U kunt rekenen op een goede en prettige begeleiding tijdens de procedure van verhuizing naar De Beyart.

Indicatie voor opname in een Zorgcentrum

Het CIZ geeft de indicatie door aan het Centraal Bureau Wachtlijstservice (CBW) van het zorgkantoor. Bij het CBW is bekend hoe lang de wachtlijsten zijn van de verschillende zorgaanbieders in onze regio. Wanneer u een indicatie heeft voor een opname in een zorgcentrum, dan kunt u zelf aangeven naar welk zorgcentrum u zou willen en u kunt zich daar op de wachtlijst laten plaatsen. Voor informatie over de wachtlijst van Woonzorgcentrum De Beyart kunt u bij Yvonne Scholtes informeren.

Zijn hier kosten aan verbonden?

Als u zorg van De Beyart ontvangt bent u een eigen bijdrage verschuldigd. De eigen bijdrage is een landelijke regeling die is vastgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) te Den Haag voert die regeling uit. Het CAK berekent en int uw eigen bijdrage.

De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Op basis van uw inkomen en dat van uw eventuele partner berekent het CAK uw maximale periodebijdrage. Dat is het maximum bedrag dat u per vier weken betaalt. U betaalt per periode dus nooit meer dan deze maximale bijdrage. Wij reiken u graag de brochure van het CAK aan maar u kunt ook kijken op www.hetcak.nl.

Welke kosten vallen niet onder de WLZ?

Het verblijf in het zorgcentrum wordt gefinancieerd door de WLZ. De WLZ vergoedt de meeste kosten voor uw verblijf en verzorging/verpleging in het zorgcentrum. Er zijn ook kosten die hier niet onder vallen en die voor uw eigen rekening zijn. Wij hebben hier een overzicht van gemaakt.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.