“Hét huis van gastvrijheid
in zorg en dienstverlening”

Historie van De Beyart

De kloostergemeenschap is opgericht in 1840 door de Maastrichtse priester Louis Rutten. De gemeenschap kreeg de naam 'Congregatie van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria', beter bekend als 'de Broeders van Maastricht', en bij afkorting genaamd ‘Broeders FIC’ (naar de Latijnse benaming Fratres Immaculatae Conceptionis).

Het huidige klooster van De Beyart werd gebouwd rond 1894 door Ir. Faber. Het was toen een van de grootste bouwprojecten in Maastricht met voor die tijd hypermoderne voorzieningen. Het werd het hart van de congregatie waar de broeders hun opleiding genoten, waarna ze werden uitgezonden naar tal van plaatsen in Nederland en België en waarbij ze in latere tijden ook op andere continenten of in Europa in het onderwijs en vormingswerk actief waren. In het midden van de vorige eeuw volgden ingrijpende veranderingen in Katholiek Nederland elkaar in korte tijd op. Rond 1980 werden de Broeders van Maastricht (Stichting Nederland FIC) geconfronteerd met een afnemende belangstelling voor het kloosterleven, een toenemende vergrijzing en mogelijke leegstand binnen hun gemeenschap.

Dat noodzaakte om een beleid te ontwikkelen voor de toekomst van het klooster op langere termijn. Wettelijke regelingen maakten het mogelijk binnen bestaande kloosters aparte voorzieningen voor ouderen in te richten.

Begin 1980 werd door de broeders het Kloosterverzorgingshuis De Beyart opgericht om de zorg en dienstverlening van hun broeders en het onderhoud van het complex aan een professionele organisatie over te dragen. Naast broeders maakten al spoedig ook vrouwelijke religieuzen deel van uit van De Beyart.

Bepaalde randvoorwaarden betreffende hun religieus leven, spiritualiteit en de invulling daarvan evenals een bepaald niveau van zorg en dienstverlening zijn tot op de dag van vandaag belangrijke waarden binnen De Beyart.

De Stichting Woonzorgcentrum De Beyart functioneert autonoom en maakt geen deel uit van de congregatie van de Broeders van Maastricht. Uiteraard is er wel regelmatig overleg over o.a. het religieuze leven en de veranderingen in de zorg. 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.