“Het geloof en het leven wordt binnen De Beyart gevierd...”

Dienst Geestelijke Zorg

Het verhuizen naar een woonzorgcentrum of verpleeghuis is een ingrijpende verandering.

In meer of mindere mate heeft u zorg nodig waardoor u niet meer in uw vertrouwde woonomgeving kunt wonen. Soms is er het besef/de ervaring van blijvend en toenemend verlies: verlies van de vertrouwde omgeving, van vertrouwde naasten, van fysieke en/of geestelijke vermogens. Deze ervaring kan allerlei vragen, gevoelens en gedachten oproepen, bijvoorbeeld over het ouder worden, het wonen in een verpleeghuis of woonzorgcentrum, de toenemende afhankelijkheid, en de zin van het leven. Maar ook over afscheid, verlies, en/of andere ethische vragen.

Met de geestelijk verzorger kunt u een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek voeren over wat u bezighoudt, wat u angstig of verdrietig maakt en wat u vreugde geeft en perspectief. De geestelijk verzorger zal altijd aandachtig naar u luisteren en u helpen antwoorden te vinden op uw levens- en/of geloofsvragen. Zij helpt u betekenis te geven aan belangrijke gebeurtenissen en ervaringen in uw leven, al dan niet in het licht van religie of levensbeschouwing. De geestelijk verzorger is er voor iedereen, ongeacht zijn of haar geloof of levensovertuiging.

Aanbod

  • individuele begeleiding
  • groepsgesprek rondom bepaalde levensthema’s
  • maandelijkse viering op de verpleegafdelingen
  • maandelijkse filmavond
  • halfjaarlijkse informatielezingen
  • ondersteuning van medewerkers
  • begeleiding rondom laatste levensfase
  • ziekenzalving/ziekenzegening

Contact

De geestelijk verzorger heeft een kantoor op de eerste verdieping van de zogenaamde voorbouw en is aanwezig op woensdag en donderdagmiddag en te bereiken op telefoonnummer 947, via de verzorgenden van de afdeling, of via de receptie.

Vieringen

In de kapel vinden dagelijks vieringen plaats. De Eucharistievieringen zijn op maandag, woensdag en vrijdag om 17.30 uur, en op dinsdag en donderdag is er om 17.30 uur een Woord -en Communieviering. Op zaterdag is er om 17:00 uur een Eucharistieviering. Op kerkelijke feestdagen is de aanvang van de viering 10:30 uur.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.