“Het geloof en het leven wordt binnen De Beyart gevierd...”

Dienst Geestelijke Zorg

De Beyart biedt uiteraard Geestelijke Zorg in de breedste zin van het woord. Er is een Dienst Geestelijke Zorg waarin een pastoraal medewerker en een kleine groep inwonende bisdompriesters samenwerken. Zij waarborgen de kenmerkende sfeer van De Beyart. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de geestelijke zorg aan alle bewoners. Voor u als bewoner is het goed te weten dat u altijd een beroep op de Geestelijke Zorg kunt doen voor een persoonlijk gesprek. Dit contact is uiteraard vertrouwelijk.

De Dienst Geestelijk Zorg en bewoners dragen mede zorg voor: liturgische vieringen, inhoudelijke onderwerpen voor gespreksgroepen, het actueel houden van twee bibliotheken, een lezingencyclus in de winterperiode, het publiceren van diverse gebeurtenissen en het verzorgen van een lectuurhoek. De Dienst Geestelijke Zorg verzorgt twee keer per jaar een retraite (langere periode van intensievere bezinning) voor bewoners van De Beyart. Bewoners zijn vrij om hieraan deel te nemen.

Ziekenzalving

Indien u daar behoefte aan heeft, kunt u de ziekenzalving ontvangen. Deze wordt verzorgd door de Dienst Geestelijke Zorg.

Er wordt ieder jaar ook een gemeenschappelijke ziekenzalving verzorgd. De zalving vindt plaats aan het einde van een aantal bezinningsdagen.

Mystieke teksten

Iedere tweede vrijdag van de maand komt een groep geïnteresseerde bewoners bijeen om samen mystieke teksten te lezen. Jaarlijks wordt er een thema gekozen waar men zich gedurende het jaar in verdiept. Zo ontstaat bezinning en samenspraak binnen de groep.

Spirituele filmavond

Elke laatste vrijdag van de maand is er een spirituele filmavond. Onder het motto: ‘Uit in eigen huis’ worden er kwalitatieve films getoond. Dit zijn over het algemeen films met een boodschap.

Misintentie

Voor bijzondere momenten in uw leven bestaat de mogelijkheid dit in een viering te gedenken middels een misintentie. Deze kunt u opgeven bij de koster. Voor het verzorgen van een misintentie wordt een vergoeding gevraagd.

Het is tevens mogelijk om een uitvaart vanuit De Beyart te laten plaatsvinden.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.