“De Beyart gaat uit van de kwaliteit van leven zoals u dat graag wenst…”

‘Société De Beyart’

‘Société De Beyart’ is een particuliere dagopvang. Dit is een alternatief voor de reguliere dagbesteding en richt zich op senioren die een bepaalde sociaal-maatschappelijke positie hebben (gehad). Ervaringen uit de praktijk laten zien dat het reguliere aanbod vaak niet aansluit bij de behoeften van deze doelgroep. ‘Société De Beyart’ verzorgt door middel van activiteiten die toegespitst zijn op individuele interesses, achtergrond en mogelijkheden een passend aanbod. Dit alles heeft plaats in de rustige omgeving van het Woonzorgcentrum De Beyart. De deelnemers worden lid van ‘Société De Beyart’ en betalen zelf de kosten per deelnamedag. Tussen de middag dineren de leden in het restaurant.

Juiste begeleiding

Lid worden en gebruik maken van de dagbesteding ‘Société De Beyart’ draagt er aan bij dat mensen zolang mogelijk thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving, kunnen blijven wonen. Een deskundige activiteitenbegeleidster en vrijwilligers zorgen voor een gezellige sfeer en de juiste begeleiding. Zij laten het gevarieerde aanbod aan activiteiten zo veel mogelijk aansluiten op de achtergrond en omgeving waaraan men gehecht is. Vanzelfsprekend wordt uitgegaan van structuur, veiligheid en sociale contacten.

Lidmaatschap

Deelnemers worden lid van ‘Société De Beyart’. Middels een intake gesprek vooraf, wordt bekeken of u in aanmerking komt voor het lidmaatschap van deze bijzondere sociëteit. De kosten voor deelname bedragen € 69,36 per persoon per dag. Hierbij is inbegrepen: een warme maaltijd, koffie/thee en het activiteitenaanbod met begeleiding. De bekostiging kan eventueel via een persoonsgebonden budget.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de opnamefunctionaris Yvonne Scholtes, telefoonnummer: 043 - 63 11 700 of per  e-mail: y.scholtes@debeyart.nl

 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.