“Hét huis van gastvrijheid
in zorg en dienstverlening”

Cliëntenraad

Wat doet een cliëntenraad?

Alle cliënten van De Beyart hebben via de cliëntenraad de mogelijkheid om mee te praten en te adviseren over de aangelegenheden die hen aangaan.

De directies van zorginstellingen zijn verplicht om een cliëntenraad in te stellen. Deze raad heeft adviesrecht: dat wil zeggen dat de raad gevraagd en ongevraagd advies mag geven aan de directie over alle onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn. U kunt denken aan: de kwaliteit van de geboden zorg, recreatie, maaltijden, het zorgplan, eigen bijdragen, de benoeming van de directeur of de zorgmanager, een fusie of een verbouwing. De directeur mag een advies niet zonder opgaaf van reden naast zich neerleggen.

De cliëntenraad heeft dus een belangrijke stem, die gehoord moet worden. De raad is echter geen algemeen klachtenbureau voor de bewoners.

Wettelijk geregeld

Bovenstaande is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Wat houdt het werk van de cliëntenraad in?

De cliëntenraad vergadert maandelijks over de informatie die zij krijgt van de cliënten en van de directeur. Daarnaast brengt de raad adviezen uit en heeft regelmatig overleg met de directie. Voor de cliëntenraad is het vooral belangrijk om te weten wat er leeft onder de cliënten. De leden van de cliëntenraad onderhouden daarom contact met cliënten: tijdens bijeenkomsten, door een praatje te maken met cliënten, of soms door een cliëntenraadpleging.

De cliëntenraad stelt elk jaar een werkplan op met onderwerpen die het jaar daarop aan de orde komen. Dat zijn een aantal vaste zaken zoals begroting, jaarverslag en kwaliteit van de zorg. Maar ook wisselende onderwerpen: bijvoorbeeld ‘verbeterpunten’.

Niet-bewoners in de cliëntenraad

Cliënten van een zorginstelling zijn niet altijd vitaal genoeg (meer) om zitting te nemen in een cliëntenraad, hoewel zij natuurlijk zonder meer een goed klankbord zijn. Daarom kunnen ook niet-bewoners, zoals vertegenwoordigers of familieleden lid worden van de cliëntenraad. Voor deze leden is het belangrijk dat ze regelmatig bij De Beyart komen en de organisatie goed kennen, zodat ze weten wat er speelt.

De samenstelling van de cliëntenraad

In de cliëntenraad van De Beyart zijn elf zetels beschikbaar. In de huidige cliëntenraad hebben de volgende leden zitting:

  • Mw. Siebenlist (vrz)
  • Mw. Van Berckel
  • Dhr. Kennes
  • Zr. Marie Anne Voermans

De cliëntenraad wordt gekozen door de cliënten of vertegenwoordigers. De zittingsduur is drie jaar. Voor de huidige cliëntenraad wordt gewerkt met een rooster van aftreden.

klik hier voor het document 'instelling cliëntenraad'

Contact Cliëntenraad

Wilt u contact opnemen met de clientenraad? Dan verwijzen wij u naar de contactpagina op deze website.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.