“Hét huis van gastvrijheid
in zorg en dienstverlening”

Anbi/Good Governance

Stichting Woonzorgcentrum De Beyart is een ANBI erkende instelling (RSIN nr.: 3043988). Ze is een autonome non-profit organisatie gericht op het bieden van woon-, zorg- en dienstverleningsfuncties  voor ouderen.

De Stichting Woonzorgcentrum De Beyart past de landelijk gebruikelijke Good Governance Code toe. Daarbij geschiedt de besturing via een Raad van Toezicht / Raad van Bestuur model, met een directeur als bestuurder. De activiteiten van de Stichting, het (financiële) Beleid en de namen en de bezoldiging van het bestuur en de Raad van Toezicht staan vermeld in het jaardocument zie de link: www.jaarverslagenzorg.nl. Voor de medewerkers wordt de CAO VVT toegepast.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.